Támogatások

  • 342 önkéntes nagykövet gyűjtött adományokat egy időben, a gyergyói medencében.
  • A nagykövetek átlagéletkora 35 év, nemek szerinti eloszlását tekintve a férfiak voltak többségben, 50,5%-ban, míg a nagykövetek 49,5%-a volt hölgy.
  • Az 1. Fuss NEKI! Gyergyó legtöbbet gyűjtő csapata a 52015 lej értékű befizetett adománnyal az Napsugár az Esőben Egyesület volt.
  • A nagykövetek összesen 4342 kilométeres távot teljesítettek biciklizve, futva és gyalogolva.
  • Románián kívül 4 országban (Egyesült Királyság, Magyarország, Amerikai Egyesült Államok, Svédország) teljesítették a vállalt távot nagyköveteink.
  • A legfiatalabb nagykövetek Flórián Emma és Puskás Áron voltak, mindketten 5 évesek. A legidősebb Molnár Margit, aki 80 évesen vállalta a teljesítést.
  • A különböző támogatók 2404 támogatással csatlakoztak az akcióhoz, hogy segítsék a 21 civil szervezet elképzeléseinek megvalósulását. Lelkesedésükkel, kitartó munkájukkal példaértékű eredményeket értek el, amikhez ezúton is gratulálunk!