Hogyan
kell jelentkezni?

01

Szervezetek
szabályzata

02

Nagykövetek
szabályzata

03

Adományozó
szabályzata

Civil szervezetekre vonatkozó szabályzat

1. Az akcióban bármely civil szervezet vagy kezdeményezési csoport részt vehet, amelynek a határidőig beküldött jelentkezési lapját a Műhely Egyesület elfogadta. Kezdeményezési csoportnak számít egy min. 3 főből megalakult csapat, közülük egy kinevezett projektvezetővel, akivel a támogatási szerződést is kötjük (magánszemélyként), amely magába foglalja annak felelősségét, hogy a projekt megvalósítását elősegítő eszközöket, szolgáltatásokat még legalább 2 évig a közösség rendelkezésére fogja bocsájtani.

2. A Műhely egyesület fenntartja a jogot a hozzá pályázó civil szervezetek megválogatására.

3. Amennyiben egy szervezethez tartozó személy (vezető, tag) a Műhely Egyesület hírnevét megalapozatlanul, rosszindulatúan támadja, rontja, az alapítványnak jogában áll felülvizsgálni az esetet és akár kizárni programjaiból az illető szervezetet meghatározott ideig.

4. A projekt konkrét közösségi ügyet kell szolgáljon, amelynek mérhető eredménye van, változást generál a közösség életében és 3-6 hónap alatt megvalósítható (működési költség ≠ közösségi ügy).

5. A civil szervezet feladatai:
  • Átveszi és kiosztja nagyköveteinek a startcsomagot.
  • Nagyköveteivel tartja a kapcsolatot. Informálja őket a rájuk vonatkozó kérdésekben. Ismerteti velük az adományok begyűjtésének módjait és segít nekik az adományok begyűjtésében.
  • Nyilvántartja, hogy nagykövetei hol futnak/gyalogolnak/bicikliznek.
  • Amennyiben együtt fut/gyalogol/biciklizik nagyköveteinek csapata, a szervezet felelősséget vállal azért, hogy a jelenlévők betartsák a koronavírus terjedésének megelőzésére vonatkozó közegészségügyi előírásokat (higiénia, távolságtartás).
  • Felel azért, hogy nagykövetei az esemény lejárta után bevezessék a teljesítményüket a program weboldalán (hogy ki hány kilométert futott/gyalogolt/biciklizett).
  • adományozókat mozgósít (lásd ütemterv) és felel az adományok beérkezéséért
6. A civil szervezet az általa összegyűjtött összeg 87,5%-át szerződéses alapon, támogatás formájában kapja meg a Műhely Egyesülettől, és elszámolási kötelezettséget vállal a Műhely Egyesületfelé. A projektek megvalósítási ideje lehetőleg ne haladja meg a 3-6 hónapot. Speciális esetben lehet hosszabbítani. 7. A Műhely Egyesület két részben folyósítja a támogatást a civil szervezetnek (I. rész 87,5%, II. rész 12,5%).  A második rész átutalására a projekt végső elszámolása után kerül sor. 8. Amennyiben a támogatott civil szervezet nem számol el a megadott határidőig a Műhely Egyesületnek, úgy a támogatás 10%-át nem kapja meg, és ha a felszólítást követően sem teljesíti 3 hónapon belül elszámolási kötelezettségét, úgy a teljes támogatás összegét köteles visszafizetni a Műhely Egyesületnek. Ezeket a pénzösszegeket a Műhely Egyesület a következő Fuss NEKI! szervezésére fordítja.

Nagykövetekre vonatkozó szabályzat

1. Bárki lehet nagykövet, aki legalább egy 1 km-t le tud futni, le tud gyalogolni, le tud biciklizni. Mozgássérült is részt vehet az akcióban, amennyiben ő maga és nem gép hajtja a székét. A mozgássérült részvételéért egy felnőtt személy vállalja a felelősséget.

2. A nagykövet, a regisztrálást megelőzően köteles felvenni a szervezettel a kapcsolatot, amelynek ügyéért futni/gyalogolni/biciklizni szeretne, és csak akkor lehet nagykövete az ügynek, ha azzal a civil szervezet is egyetért (lásd: Szervezet azonosító).

3. Nagykövetnek csak online lehet jelentkezni, a gyergyo.fussneki.ro honlapon, és csak a megadott időintervallumban. A regisztráló személy csak akkor minősül nagykövetnek, ha elküldi a Műhely Egyesületnek a jelentkezési űrlapját, egy fényképet magáról, ugyanakkor kifizeti a regisztrációs díjat a megadott határidőig. Ha a nagykövet kiskorú vagy fogyatékkal élő, a jelentkezési lapját egy felnőtt személy tölti ki, aki vállalja az ő részvételéért a felelősséget (pl. szülő, gyám vagy testnevelő tanár).

4. A nagykövet köteles megadni az e-mail címét és telefonszámát, hogy a szervező (Műhely Egyesület) értesíteni tudja minden őt érintő információról.

5. A Műhely Egyesületmegjelenítheti honlapjain, nyomtatványain a nagykövet által megadott összes adatot, ami a jelentkezési lapon szerepel, kivéve a következőket: életkor, lakcím, telefonszám, e-mail cím. Az utóbbiakat csak statisztikák készítésére vagy az elérhetőség érdekében használhatja.

7. Rajtcsomagját a civil szervezet projektvezetőjétől kapja kézhez.

8. A nagykövet bármennyi kilométert lefuthat/legyalogolhat/lebiciklizhet a megadott időkeretben (maximum 2 óra). Ez nem verseny! Ajánlott a lassú kezdés, így garantáltan nagyobb teljesítményre lesz képes. Csak az egyhuzamban lefutott, legyalogolt, lebiciklizett távolságok számítanak.

9.
A nagykövet megállhat pihenni, enni, inni, öltözködni vagy wc-re menni.

10.
A nagykövet vállalja, hogy a futást/gyaloglást/biciklizést követően (a szervezők által kért határidőre) bevezeti az általa teljesített táv hosszát a gyergyo.fussneki.ro weboldal felületén.

11. A nagykövet feladatai:

12. A nagykövet a civil szervezettel tartja a kapcsolatot, amelynek ügyéért fut/gyalogol/biciklizik. Rendkívüli esetekben a Fuss NEKI! program vezetőjével veszi fel direktben a kapcsolatot.

13. Távol élő/elszármazott nagykövet:

14. A nagykövet jelentkezésével vállalja, hogy önszántából vesz részt a rendezvényen, és hogy egészségi állapota alkalmas a futáson/gyaloglások/biciklizésen való részvételre. Abban az esetben, ha sérülést szenved, nem lesz semmilyen követelése a szervezők felé.

15. Figyelemmel követi a koronavírus terjedésének megelőzésére vonatkozó közegészségügyi előírásokat (higiénia, távolságtartás) és betartja azokat, bárhol is fusson/gyalogoljon/biciklizzen az esemény napján.

Adományozókra vonatkozó szabályzat

1. Bárki lehet adományozó és megteheti felajánlását az egyes nagykövetekre, ha regisztrálja magát. Regisztrálni online lehet a Fuss NEKI! honlapján, megjelölve a nagykövetet, akit támogat, a felajánlás összegét és módját (fix vagy km-enkénti felajánlás). A felajánlásokat a megadott időintervallumban (4 hét) lehet megtenni.

2. Ha az adományozó „fogadásszerűen” a nagykövet által megtett köröket/kilométereket támogatja, úgy az adományozó által a jelentkezési űrlapban megjelölt összeg szorzódik a nagykövet által teljesített körök számával és az adományozó ezzel a végösszeggel támogatja a nagykövet által képviselt projektet.

3.Az adományozó egy fix összeggel is támogathatja valamely projektet, ez esetben ennek megfelelően kell kitöltenie az űrlapot.

4. Az adományozó a Műhely Egyesületnek fizeti ki a támogatás végösszegét, ennek módjai a következők:

5. A Műhely Egyesület megjelenítheti honlapjain, nyomtatványain az adományozó nevét és a felajánlott összeget. Az összes többi adat csupán statisztikák készítésére és a felajánlott adományok begyűjtésére szolgál.

6. Amennyiben a támogató az űrlap kitöltésénél megadja az e-mail címet, a Műhely Egyesület értesíti őt e-mailben is az adomány felhasználásáról.

Főszervező (Műhely Egyesület) vállalásai:

1. A program szakmai koordinálása + folyamatos mediatizálás.

2. Anyagi, eszközbeli és humán erőforrás biztosítása a program lebonyolítására (pályázat, szponzorizáció, önkéntesek).

3.
A Műhely Egyesület a regisztrációs díjakat, továbbá a felajánlott támogatások 12,5%-át az esemény szervezési költségeire fordítja.

4.
Biztosítja a rendezvény napján a helyszínt, a biztonságos futás/gyaloglás/biciklizés és szurkolás feltételeit a csapatok számára.

5.
A programszervező fenntartja a jogot, hogy a program lebonyolítása alatt képi-, hang- és filmfelvételeket készítsen, melyek a továbbiakban az ő tulajdonát képezik. A készült anyagokat a szervező szabadon felhasználhatja reklám és egyéb kommunikációs anyagaiban (pl. banner, plakát, szórólap), ezért a fotón/mozgófilmen szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.

6.
A rendezvény helyszínén elhagyott tárgyakért a szervező nem vállal felelősséget.

7.
A szervező fenntartja a jogot az esemény időpontjának megváltoztatására, ill. minden, az eseménnyel kapcsolatos előre tervezett és bejelentett programelem kihagyására, megváltoztatására.

8.
A szervező a civil szervezet adatait a szerződéskötéshez és statisztikák készítéséhez használja fel, továbbá kapcsolattartás céljából. Részletes leírás az adatvédelmi szabályzatban, melyet a programra regisztráló civil szervezet megkap elolvasásra és egyetért a benne foglaltakkal.

9. A szervező a nagykövet adatait statisztikák készítéséhez használja fel, továbbá kapcsolattartás, tájékoztatás céljából, valamint a nagykövetre tett adományok begyűjtésének céljából (amennyiben az adományozóval nem sikerül felvenni a kapcsolatot). Részletes leírás az adatvédelmi szabályzatban, melyet a regisztráló nagykövet megkap elolvasásra és egyetért a benne foglaltakkal.

10.  A szervező az adományozó adatait statisztikák készítéséhez használja fel, továbbá kapcsolattartás, tájékoztatás céljából, valamint a megtett adományok begyűjtésének céljából. Részletes leírás az adatvédelmi szabályzatban, melyet az adományozó megkap elolvasásra a felajánlás megtételekor.